HIGH, spol. s r. o.

Rating a informácie o HIGH, spol. s r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre HIGH, spol. s r. o. 41725 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 558. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9348% spoločností je horších ako HIGH, spol. s r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti HIGH, spol. s r. o." href="http://high.sk-rating.com/">
   <img src="http://high.sk-rating.com/high.png" width="150" height="25" alt="Rating HIGH, spol. s r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating HIGH, spol. s r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia